1) Bij het betreden van het evenementen terrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te
zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
2) Het betreden van het exercitieveld is geheel voor eigen risico van de bezoeker. fanfarecorps excelsior en
oktoberfest commissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel
immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
3) Alle bezoekers van het Oktoberfest zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de
aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen. De organisatie is duidelijk herkenbaar
aan hun kleding en bestaat uit:
• Vrijwilligers Fanfarecorps excelsior woerden
• Beveiliging Uniseco vrijdagavond en zaterdagavond vanaf 20.00 uur
4) Zorg er voor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. De organisatie kan er altijd naar vragen.
Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het oktoberfest weigeren.
5) Op het evenementen terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank in het bezit
hebben en/of drinken. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen.
6) De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap
weigeren. Wanneer jongeren onder de 18 jaar alcohol gebruiken, worden zij van het evenementen terrein
verwijderd. Een eventuele boete wordt in rekening gebracht bij de overtreder.
7) In de tent mag niet gerookt worden, dit geld ook voor een elektronische sigaret. Een eventuele boete wordt
in rekening gebracht bij de overtreder.
8) De organisatie kan bezoekers vragen mee te werken aan een fouillering. Indien u uw medewerking aan
een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd worden en dient u ons terrein te
verlaten.
9) Op grond van uw agressieve gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik of op ons terrein en/of op de
openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
10) Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
11) Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank te nuttigen.
12) De medewerkers van “Oktoberfest” zijn 100% vrijwilliger. Indien er wachttijden ontstaan rekenen wij
op uw begrip.
13) Tijdens het “Oktoberfest” worden video- en foto opnames gemaakt. Bij het betreden van het terrein gaat
u hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.
14) Het is verboden op het evenementen terrein of in de directe omgeving drugs, wapens en dergelijke bij u
te hebben. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
15) De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
16) Rond en op het Exercitieveld is het verboden te parkeren, dit betreft een vergunning houders gebied
U kunt uw auto parkeren bij de Kalsbeek college of aan de zuidzijde van het NS station. Daar is het vrij
parkeren. In de rest van het centrum is het betaald parkeren
Parkeergarage defensie eiland 500 m
Parkeergarage castellum 750 m
Een eventuele bekeuring is voor eigen risico
Bedankt voor uw medewerking!
De commissie Oktoberfest & bestuur Fanfarecorps Excelsior Woerden

Categorieën: Informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *