Onze huisregels,

Onze huisregels,
1) Bij het betreden van het evenementen terrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn
met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
2) Het betreden van het exercitieveld is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Fanfarekorps Excelsior en de
oktoberfest commissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële
schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
3) Alle bezoekers van het Oktoberfest zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen
van de medewerkers van de organisatie op te volgen. De organisatie is duidelijk herkenbaar aan hun kleding en
bestaat uit: Vrijwilligers Fanfarekorps Excelsior Woerden en Beveiliging Uniseco.
4) Zorg er voor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. De organisatie kan er altijd naar vragen.
Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het Oktoberfest Woerden weigeren.
5) Op het evenementen terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank in het bezit hebben
en/of drinken. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. Op zaterdag avond is het entree vanaf 18
jaar en ouder.
6) De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
Wanneer jongeren onder de 18 jaar alcohol gebruiken, worden zij van het evenementen terrein verwijderd. Een
eventuele boete wordt in rekening gebracht bij de overtreder.
7) In de tent mag niet gerookt worden, dit geld ook voor een elektronische sigaret. Een eventuele boete wordt in
rekening gebracht bij de overtreder.
8) De organisatie kan bezoekers vragen mee te werken aan een fouillering. Indien u uw medewerking aan een
onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd worden en dient u ons terrein te verlaten.
9) Op grond van uw agressieve gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik of op ons terrein en/of op de openbare
weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
10) Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
11) Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank te nuttigen.
12) De medewerkers van “Oktoberfest” zijn 100% vrijwilliger. Indien er wachttijden ontstaan rekenen wij op uw
begrip.
13) Tijdens het “Oktoberfest” worden video- en foto opnames gemaakt. Bij het betreden van het terrein gaat u
hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.
14) Het is verboden op het evenementen terrein of in de directe omgeving drugs, wapens en dergelijke bij u te
hebben. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
15) De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
16) De verplichte statiegeld kosten voor plastic zijn verwerkt in de consumptie prijs.
17) Op het Exercitieveld is het verboden te parkeren, met uitzondering voor de crew.
18) Om het Exercitieveld is het betaald parkeren alleen dag kaart a € 20,00 per dag ( geld niet op zondag )
U kunt uw auto parkeren bij de Kalsbeek college of aan de zuidzijde van het NS station. Daar is het vrij parkeren.
In de rest van het centrum is het betaald parkeren
Parkeergarage defensie eiland 500 m
Parkeergarage castellum 750 m
Een eventuele bekeuring is voor eigen risico
19) Alle consumptie glazen zijn retour glazen en dienen ten alle tijden ingeleverd te worden
Bedankt voor uw medewerking!
De commissie Oktoberfest & bestuur Fanfarekorps Excelsior Woerden